a

Personeelszaken is in veel bedrijven geen aparte tak van sport, maar wordt er door de manager “bij gedaan”. Hierdoor heeft een manager minder tijd voor de “core business”. Dit gaat gepaard met het niet genoeg aandacht hebben voor de medewerkers. Dit kan leiden tot demotivatie en een hoog ziekteverzuim. SA&VD Consultancy helpt u graag om deze diensten uit handen te nemen.

De diensten die SA&VD Consultancy verleent op het gebied van Personeel & Advies kunnen projectmatig zijn, maar ook het geven van advies is een van de zaken waar wij u graag mee van dienst zijn. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van Interim Management.We verlenen de hieronder genoemde diensten. Per dienst wordt u uitgelegd wat het inhoudt en wat u van ons kunt verwachten:

lees verder →

organisatieadvies

Wat is een organisatie en hoe weet u dat uw organisatie op de juiste manier georganiseerd is? Iedere organisatie is uniek net zoals ieder mens uniek is. In dit kader kunnen er zaken binnen uw organisatie spelen, die u graag anders zou zien. Dit kunnen verbetertrajecten zijn, maar dit kan ook onderhuidse demotivatie van medewerkers zijn. Wat is nu de juiste manier om hier mee om te gaan?

SA&VD Consultancy is graag uw sparringpartner op het gebied van Organisatieadvies. De diensten die SA&VD Consultancy verleent op het gebied van Organisatieadvies zijn zowel adviseren als projectmatig. Per dienst wordt u uitgelegd wat het inhoudt en wat u van ons kunt verwachten.

lees verder →

coaching

Coaching kan worden omschreven als een manier van communicatie waarin de coach aansluit bij het perspectief van de cliënt met het doel dit perspectief te verbreden, teneinde diens keuzemogelijkheden te vergroten.

Coaching kan ook worden gezien als een manier van leven, een leven waarin men altijd openstaat voor velerlei manieren waarop een situatie kan worden bekeken.

lees verder →

particulier
SA&VD Cosultancy is van origine een adviesbureau, dat zich richt op de mens! Het welzijn van de mens is onze missie. In eerste instantie verlenen we diensten op het gebied van Personeel & Advies, Organisatieadvies en Coaching aan bedrijven.

Echter uit onze praktijkervaring is gebleken, dat veel mensen behoefte hebben aan hulp. Dit kan hulp zijn op verschillende gebieden. Vaak weet men dan niet wie men moet benaderen voor wat. Om die reden zijn wij een tak voor de particulieren begonnen.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Heel erg veel!
Misschien herkent u een van volgende situaties…

lees verder →