Organisatieadvies

ORGANISATIEADVIES

Wat is een organisatie en hoe weet u dat uw organisatie op de juiste manier georganiseerd is? Iedere organisatie is uniek net zoals ieder mens uniek is. In dit kader kunnen er zaken binnen uw organisatie spelen, die u graag anders zou zien. Dit kunnen verbetertrajecten zijn, maar dit kan ook onderhuidse demotivatie van medewerkers zijn. Wat is nu de juiste manier om hier mee om te gaan?

SA&VD Consultancy is graag uw sparringpartner op het gebied van Organisatieadvies. De diensten die SA&VD Consultancy verleent op het gebied van Organisatieadvies zijn zowel adviseren als projectmatig. Per dienst wordt u uitgelegd wat het inhoudt en wat u van ons kunt verwachten.

  • Verandermanagement
  • Diversiteitmanagement
  • Reorganisatie/fusie
  • Medewerker Motivatie Trajecten

SA&VD Consultancy is uitstekend in staat om een brug te slaan tussen het tactisch, strategische niveau en het uitvoerende niveau. Alvorens gelijk van start te gaan zal de situatie binnen uw organisatie bekeken worden en zullen wij aanbevelingen geven. Deze aanbevelingen zijn oplossingsgericht en resulteren in een plan van aanpak.

VERANDERMANAGEMENT

Tegenwoordig hoor je steeds meer, dat initiatieven om veranderingen door te voeren in de organisatie mislukken. Niet alle neuzen staan dezelfde kant op bij veranderingen en er wordt geen rekening gehouden met weerstand.

SA&VD Consultancy werkt met verschillende modellen om veranderingen te analyseren en implementeren binnen uw organisatie. Een greep uit de modellen zijn SWOT Analyse, 7S-Model en het model van Hofstede. Per organisatie zal gekeken worden welk model het beste van toepassing is.

Mocht u meer informatie willen over Verandermanagement, klink de link aan en neem contact met ons op.

DIVERSITEITMANAGEMENT

Veel internationale bedrijven zijn in Nederland gevestigd vanwege het gunstige ondernemersklimaat. Het aanpassingsvermogen van Nederlandse medewerkers is hoog, maar is dat wel echt zo? Vaak neemt een internationaal bedrijf de cultuur van het moederbedrijf over en dat kan botsen met de lokale medewerkers.

Ook op nationaal gebied kunnen cultuurveranderingen voorkomen. Denkt u maar eens aan fusies tussen bedrijven. De ene bedrijfscultuur is de andere niet en welke bedrijfscultuur voert nu de boventoon?

SA&VD Consultancy is gespecialiseerd in het omgaan met de verschillende culturen binnen organisaties. Door middel van het geven van workshops ontstaat er vaak begrip voor de cultuur van de ander. Uiteraard is het ook mogelijk om een persoonlijk gesprek te hebben, waarin wij u van advies kunnen dienen.

Mocht u deze “problemen” herkennen binnen uw organisatie en wilt u meer weten van Diversiteitmanagement, neem dan contact met ons op.

REORGANISATIE/FUSIE

Reorganisatie en fusies hebben een grote impact op de organisatie en de medewerkers. Er ontstaat vaak weerstand bij medewerkers tegen de veranderingen. Het kan voorkomen dat medewerkers hun baan verliezen en niet herplaatst kunnen worden in de organisatie. Het vraagt de nodige expertise om hier op een juiste manier mee om te gaan.

SA&VD Consultancy heeft deze expertise in huis. Wij helpen u bij het herplaatsen van medewerkers (wanneer dit mogelijk is), wij kunnen de weerstand verminderen of zelfs helemaal laten verdwijnen en wij zijn ook bekend met het onderhandelen met vakbonden en OR (als dit zich voordoet). Kortom, de gehele begeleiding van uw reorganisatie en/of fusie is bij ons in goede handen.

Voor meer informatie over het begeleiden van de Reorganisatie en/of fusie, klikt u op de link. Wij helpen u graag.

MEDEWERKER MOTIVATIE TRAJECTEN

Hoe motiveer ik toch mijn medewerkers? Vaak zijn er geluiden hoorbaar binnen de organisatie, dat medewerkers niet gemotiveerd zijn, maar dat het management daar niets aan doet. Het management daarentegen wil medewerkers graag motiveren, maar het lijkt wel of er niets goed is wat aangedragen wordt door het management.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie en het is van groot belang om medewerkers te motiveren. SA&VD Consultancy biedt verschillende trajecten om medewerkers te motiveren. Ook meten wij de medewerkertevredenheid binnen organisaties.

Graag gaan wij het gesprek met u aan om uit te zoeken of uw medewerkers gemotiveerd zijn. In dit persoonlijke gesprek bespreken we de verschillende Medewerker Motivatie Trajecten welke mogelijke zijn.