Personeel & Advies

Personeel & Advies

Personeelszaken is in veel bedrijven geen aparte tak van sport, maar wordt er door de manager “bij gedaan”. Hierdoor heeft een manager minder tijd voor de “core business”. Dit gaat gepaard met het niet genoeg aandacht hebben voor de medewerkers. Dit kan leiden tot demotivatie en een hoog ziekteverzuim. SA&VD Consultancy helpt u graag om deze diensten uit handen te nemen.

De diensten die SA&VD Consultancy verleent op het gebied van Personeel & Advies kunnen projectmatig zijn, maar ook het geven van advies is een van de zaken waar wij u graag mee van dienst zijn. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van Interim Management.

We verlenen o.a. de hieronder genoemde diensten. Per dienst wordt u uitgelegd wat het inhoudt en wat u van ons kunt verwachten.

 • Case Management Ziekteverzuim
 • Re-integratie Tweede Spoor
 • Buitenlandse Medewerkers
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Performance Management
 • Ontwikkeling medewerkers
 • Onboarding/Offboarding
 • Interim Management

Mocht u behoefte hebben aan een dienstverlening, welke niet genoemd is op onze website, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen. Ook al staat uw behoefte niet op onze site, wij kunnen u helpen of doorsturen naar een goede partij die u wel kan helpen.

SA&VD Consultancy is uitstekend in staat om een brug te slaan tussen het tactisch, strategisch en uitvoerend niveau. Alvorens gelijk van start te gaan zal de situatie binnen uw organisatie bekeken worden en zullen wij aanbevelingen geven. Deze aanbevelingen zijn oplossingsgericht en resulteren in een plan van aanpak.

CASE MANAGEMENT ZIEKTEVERZUIM

Wilt u grip krijgen op het verzuim binnen uw organisatie? Loopt het verzuim bij u de spuigaten uit, maar heeft u geen idee hoe u dit moet aanpakken? Verzuim is in veel organisaties een groot probleem, niet alleen met betrekking tot de afwezigheid van de zieke medewerker en de werkdruk die dit legt op de medewerkers die het werk moeten overnemen, maar ook met betrekking tot de kosten. Heeft u zich wel eens gerealiseerd, dat u verantwoordelijk bent voor het betalen van het salaris van de zieke medewerker gedurende de eerste twee ziektejaren?

SA&VD Consultancy biedt uw Case Management aan om het verzuim in de juiste banen te leiden. Wij werken met Case Managers samen, die op de hoogte zijn van alle wet –en regelgeving, maar ook heel praktisch zijn ingesteld. Daar organisaties net mensen zijn, ze zijn allemaal verschillend, bieden wij u een pakket op maat aan.

Wat doet een Case Manager precies?
De Case Manager begeleidt alle processen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Uiteraard houden zij rekening met alle wet –en regelgeving. Daarnaast zijn zij uitstekend in staat om u te adviseren in uw verzuimbeleid (preventieve werking, hoe voorkomt u verzuim?).

De Case Manager analyseert het verzuimdossier, vraagt na, verifieert, trekt conclusies, doorziet een rode draad in de verzuimhistorie, denkt na over oplossingen en aanpak, stemt conclusies en acties af met arbeidsdeskundigen, HR adviseurs en leidinggevenden, ziet toe op de afgesproken voortgang van de acties en afspraken, ondersteunt en coacht de leidinggevenden bij het voeren van gesprekken en adviseert de leidinggevenden over de meest adequate aanpak.

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen?
Naast het uit handen nemen van uw verzuimbeleid kunnen we u ook helpen op het gebied van RIE en Re-integratie Tweede Spoor. Voor meer informatie over Re-integratie Tweede Spoor verwijs ik u verder op onze website.

SA&VD Consultancy werkt samen met professionals op verschillende gebieden; arbeidsdeskundigen, re-integratie coaches, zelfstandige bedrijfsartsen, intermediair in verzekeringen. Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

REINTEGRATIE TWEEDE SPOOR

Uw medewerker is een jaar ziek en u ziet weinig mogelijkheden om uw medewerker terug te laten keren in het eigen werk of in een andere positie binnen uw organisatie. De re-integratie activiteiten hebben helaas niet opgeleverd wat u voor ogen had. Dit is het moment om Re-integratie Tweede Spoor in te zetten.

Re-integratie Tweede Spoor houdt in, dat er samen met de medewerker gekeken zal worden naar een andere functie bij een andere organisatie. Er wordt rekening gehouden met de beperkingen van de medewerker om zo toch een andere baan voor hem te vinden.

SA&VD Consultancy verzorgt Tweede Spoor trajecten. Ons team van experts staat klaar om met u de mogelijkheden van het traject te bespreken. Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

REINTEGRATIE TWEEDE SPOOR

BUITENLANDSE MEDEWERKERS

Grenzen verdwijnen steeds meer; de arbeidsmarkt is niet alleen meer nationaal, maar ook internationaal. Veel medewerkers uit het buitenland komen naar ons land toe om hier te werken, maar ook werkgevers kijken veel meer over de grenzen om de geschikte medewerker te vinden.

Het aannemen van een buitenlandse medewerker heeft nogal wat voeten in de aarde. Denkt u maar eens aan een werk -en verblijfvergunning als de medewerker niet uit een EU-land komt. Hoe werkt een 30% regeling? Is dit een voordeel voor de werknemer of kan dit ook een voordeel voor de werkgever zijn? Hoe zit het nu precies met de Sociale Zekerheid? Moet ik een medewerker aannemen op “expat voorwaarden” of kan ik de medewerker aannemen op de lokale voorwaarden van de onderneming.

Deze vragen zijn maar een kleine greep uit de zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt, wanneer u een buitenlandse medewerker zou willen aannemen.

Wij hebben deze expertise in huis en daarnaast werken wij samen met fiscalisten, die u kunnen helpen op het gebied van de belastingwetgeving.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet langer en neem contact met ons op. Graag bespreken wij met u waar we u bij kunnen ondersteunen.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Zijn uw arbeidsvoorwaarden nog up to date? Komen er steeds meer vragen van uw medewerkers naar bepaalde arbeidsvoorwaarden welke u nog niet heeft opgenomen in uw voorwaarden? Voelt u de hete adem van de OR in uw nek, dat uw voorwaarden minimaal zijn voor de werknemer?

SA&VD Consultancy adviseert u graag op het gebied van uw arbeidsvoorwaarden. Wij houden een quick scan en zullen uw arbeidsvoorwaarden vergelijken met de arbeidsvoorwaarden van uw branchegenoten. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over specifieke arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het pensioenbeleid.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een quick scan van uw Arbeidsvoorwaarden of heeft u vragen over specifieke Arbeidsvoorwaarden, neem dan contact met ons op.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Ieder jaar hikken uw managers weer aan tegen het houden van functionering c.q. beoordelingsgesprekken. Heeft het houden van deze gesprekken wel nut? Het is vooral erg tijdrovend.

SA&VD Consultancy biedt trainingen c.q. workshops op dit gebied. Ook kunnen wij u helpen met het implementeren van een goed werkend systeem. Daarbij geven wij de voorkeur aan eenvoudige systemen, waar men goed mee kan werken. KIS (Keep It Simpel) is ons motto. Uiteraard wordt het implementeren van een bepaald systeem in samenspraak met u gedaan. Uw wensen zullen volledig worden meegenomen.

Mocht u advies willen over uw huidige systeem, ook dan zijn wij de partij waar u contact mee op kunt nemen.

Contact kunt u opnemen door te klikken op Performance Management.

ONTWIKKELEN VAN MEDEWERKERS

Om organisatiedoelen te halen heeft u medewerkers nodig met de juiste talenten. Hoe zorgt u er dan voor dat deze talenten worden ontwikkeld? Het ontwikkelen van medewerkers is een van de belangrijke taken, die uw als werkgever heeft om de continuïteit van uw business veilig te stellen.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan het identificeren van de “High Potentials”, maar ook van de opvolgers voor bepaalde sleutelfuncties. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen binnen uw bedrijf zijn vaak de gemotiveerde medewerkers.

Wij hebben daar ideeën over en oplossingen voor. Graag wisselen we met u van gedachte over uw huidige beleid.

Mocht u meer informatie willen over Ontwikkelen, klikt u dan op de link.

ONBOARDING/OFFBOARDING

Na veel moeite heeft u eindelijk de juiste medewerker gevonden voor de open positie binnen uw organisatie. Het is van groot belang om te zorgen dat deze nieuwe medewerker overtuigd is, dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om voor uw bedrijf te gaan werken. Dit doet u o.a. door een goed onboarding programma te ontwikkelen voor uw nieuwe medewerker.

Met het onboarding proces geeft u nieuwe medewerkers de middelen en de kennis om snel productief betrokken te worden bij uw organisatie. Een goede onboarding zorgt o.a. voor:

 • Een hogere productiviteit
 • Minder verloop van het personeel
 • Verhoging van de betrokkenheid en versterking van de bedrijfscultuur
 • Beter voldoen aan wet -en regelgeving

OFFBOARDING

Helaas kan ook het moment komen, dat uw medewerker de organisatie gaat verlaten. Ook dit is een proces waar goed over nagedacht moet worden. U wilt er toch zeker van zijn, dat uw medewerker alle bedrijfseigendommen heeft ingeleverd, maar ook dat alle toegang tot uw netwerk en uw kantoorpand is ontzegd. Dit klinkt erg simpel, maar helaas leert de praktijk ons, dat dit proces niet altijd even goed wordt nageleefd, wat ernstige gevolgen kan hebben voor uw organisatie.

Bij SA&VD Consultancy hebben we vaker met dit bijltje gehakt. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk beide processen voor de organisatie zijn. Onze ervaringen delen wij graag met u en willen u dan ook helpen om beide processen goed in kaart te brengen.

Iedere organisatie is anders, dus de processen zijn ook anders. In een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen en wat wij voor u kunnen betekenen. Bent u geïnteresseerd? Klik hier.

INTERIM MANAGEMENT

SA&VD Consultancy werkt samen met een groep professionals op verschillende vlakken binnen Human Resources. Wij zijn zeer goed in staat om tijdelijke oplossingen te bieden met betrekking tot de HR functie binnen uw bedrijf. Onze professionals zijn zeer kundig en hebben weinig inwerktijd nodig. Zij passen zich goed aan, aan de door u gestelde eisen binnen uw organisatie.

Voor meer informatie over Interim Management, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.