Coaching

COACHING

Coaching kan worden omschreven als een manier van communicatie waarin de coach aansluit bij het perspectief van de cliënt met het doel dit perspectief te verbreden, teneinde diens keuzemogelijkheden te vergroten.

Coaching kan ook worden gezien als een manier van leven, een leven waarin men altijd openstaat voor velerlei manieren waarop een situatie kan worden bekeken, een leven waarin men probeert anderen te ondersteunen bij het bereiken van wat voor hen belangrijk is in hun leven, een leven waarin men elk moment volledig en bewust ervaart en beleeft.

Om uw Medewerkers en Managers te ondersteunen en te begeleiden biedt SA&VD individuele coaching sessies. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken tijdens deze sessies. Welke techniek gebruikt zal worden, hangt af van de coachvraag van de gecoachte.

Voordat een coaching traject gestart zal worden, zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden om te bespreken waar behoefte aan is. Daarnaast geeft SA&VD ook groepssessies en in-company trainingen op het gebied van Coachend leiderschap.

MANAGERS

Het uiteindelijke doel van de coaching gesprekken is dat de manager op een manier gaat handelen die hem of haar meer voldoening biedt, die effectiever gericht is op het bereiken van de organisatiedoelstellingen en die door diens omgeving als plezieriger wordt ervaren.

Dit is een prachtig doel: de manager ervaart dat hij meer grip op zijn leven heeft, de manier waarop de manager handelt, schenkt hem voldoening, en de manager wordt door de mensen om hem heen als een prettig persoon ervaren. Hoe waardevol zou het zijn dit doel voor ogen te hebben met onszelf en de mensen om ons heen! Klik op de link Managers voor meer informatie.

MEDEWERKERS

Medewerkers hebben vaak vragen over hun loopbaan, eigen talenten of hebben zorgen rondom een veranderingsproces. Begeleiding door de eigen leidinggevende is soms niet mogelijk of niet effectief of veilig genoeg.

Voor u als organisatie is het van groot belang om aandacht te besteden aan deze vragen van uw medewerkers. SA&VD Consultancy houdt individuele coaching sessies met uw medewerkers om antwoorden op de vragen te vinden. Klik op de link Medewerkers.

BURN-OUT

Burn-out of overspannen zijn is iets wat steeds vaker voorkomt. In de huidige maatschappij wordt steeds meer van ons verwacht en het leven gaat steeds sneller. We moeten namelijk van alles…..we moeten een goede baan hebben met carrière kansen. Daarnaast moeten we ook een leuk en vooral rijk sociaal leven hebben. De vraag waarom we van alles moeten, stellen we ons niet. We moeten dit omdat de vrienden en collega’s dit ook hebben. Dit is toch de normaalste gang van zaken….. Al dit gehaast en gestress is niet goed voor onze gezondheid. Het balanceren met tijd is niet alleen een kwestie van goed time management. Wanneer de balans doorslaat naar de verkeerde kant, dan zorgt dit voor stress wat uiteindelijk kan uitmonden in een burn-out.

Burn-out is een serieus probleem, allereerst voor de persoon die het overkomt, maar ook voor de werkgever waar deze persoon bij werkt. Men staat niet altijd stil bij de gevolgen van een burn-out.

Wat is nu eigenlijk een burn-out en hoe wordt de burn-out veroorzaakt?

Iedereen heeft wel eens last van stress of is vermoeid. Als dit van korte duur is, dan is dit niet ongezond. Integendeel, stress kan ook voordelen hebben. We zijn dan in staat om extra alert te reageren en we werken meer geconcentreerd. Na een stressvolle situatie gaat de spanning vanzelf weer weg.

Problemen doen zich echter voor als de gestelde eisen hoger zijn, dan dat je op dat moment aankunt gedurende een langere periode. In een poging om aan de gestelde eisen te voldoen, blijf je boven je eigen kunnen functioneren. Dit put je uit. Deze situatie kan er voor zorgen dat je overspannen raakt en dit kan uiteindelijk leiden tot een burn-out.

Burn-out is het afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn. Drie kenmerken van een burn-out zijn:

 • Emotionele uitputting: het verlies van energie en het gevoel dat je emotionele reserves zijn uitgeput
 • Ontwikkeling van afstandelijke houding ten opzichte van werk en van anderen, om verdere uitputting tegen te gaan
 • Gevoelens van afnemende competentie: het gevoel dat men (professioneel) minder goed functioneert.

Hoe herken je een burn-out? Een burn-out uit zich in lichamelijke en psychische klachten.

Lichamelijke klachten zijn o.a.

 • niet meer herstellen van moeheid
 • slaapproblemen
 • spierpijn
 • hoofdpijn en rugpijn
 • verhoogde bloeddruk
 • maagproblemen
 • verminderde weerstand

Psychische klachten zijn o.a.

 • onrust en prikkelbaarheid
 • somberheid, piekeren en angst
 • futloos zijn
 • problemen met aandacht en concentratie
 • minder zelfvertrouwen

De lichamelijke en psychische klachten uiten zich o.a. in de volgende gedragsveranderingen:

 • minder presteren en meer fouten maken
 • meer roken en drinken van alcohol
 • steeds meer uit de weggaan van sociale contacten

Een burn-out kan ontstaan in zowel de privé-situatie als in de zakelijke omgeving. Het een staat vaak niet los van het ander. Ook al ontstaat een burn-out in een privé-situatie, dan zal dit zeer zeker gevolg hebben voor het functioneren bij de werkgever. Andersom is ook een feit. Wanneer een burn-out ontstaat in de zakelijke omgeving, dan heeft dit gevolg voor het privé-leven van de persoon.

Wat kan er gedaan worden om burn-out te verhelpen?

Er zijn twee belangrijke manieren bij het bieden van hulp op het gebied van een burn-out. In eerste instantie is dit preventie. Wanneer iemand echter al de diagnose burn-out heeft gekregen, dan is de juiste begeleiding erg belangrijk.

SA&VD Consultancy biedt beide manieren van hulp aan. Wij onderscheiden ons van de concurrenten doordat wij werken met consultants die ervaringsdeskundige zijn op dit gebied. Hier is bewust voor gekozen, omdat onze visie is dat je alleen maar goed kunt helpen als je zelf heel goed weet waar je over praat.

In het begeleidingstraject wordt goed ingespeeld op de klachten, daar deze herkenbaar zijn en men vanuit het hart en emotie het traject doorloopt met als einddoel, dat de burn-out is teruggebracht tot het minimum of zelfs helemaal is verholpen. Samen is in deze fase het sleutelwoord. Onze consultant staat naast de persoon met de burn-out gedurende het hele traject.

Een burn-out kan ook voorkomen worden. Het voorkomen van de burn-out is vaak een samenspel tussen de medewerker en de werkgever Ook preventie wordt geboden vanuit de eigen ervaringen van onze consultant. Dit is gebaseerd op ervaringen hoe hun eigen werkgever met hun burn-out om is gegaan; de aandacht voor het probleem of juist het gemis aan aandacht en interesse vanuit de werkgever. In informatieve bijeenkomsten wordt besproken welke stappen genomen kunnen (moeten) worden om een burn-out te voorkomen.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u behoefte heeft aan meer informatie of voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij zijn hier om u te helpen! Klik op de link Burn-out.